Rozbory
pro firmy

Grafologické rozbory pro jednotlivce
Psychologický rozbor osobnosti a požadavky firmy související s pracovní pozicí.
Grafologický rozbor ručně psaného písma Vám pomůže při výběrových řízeních, u změn pracovních pozic v rámci firmy nebo například při sestavování nových pracovních týmů.
Více informací

Rozbory
pro jednotlivce

Grafologické rozbory pro firmy
Psychologický rozbor osobnosti v oblasti osobnostní, partnerské, volby studia či povolání.
Grafologický rozbor rukopisu napomáhá dozvědět se více o své osobnosti, hlouběji poznat své silné a slabé stránky či například přirozené nadání pro určitou profesi.
Více informací

Rychlý
kontakt

PhDr. Eliška Halaszová
mobil: +420 725 632 649

Kontaktní formulář