Rozbory pro jednotlivce

Psychologický rozbor osobnosti:

  • schopnosti
  • dovednosti
  • potřeby
  • typologie osobnosti
  • struktura osobnosti (vitalita, racionalita, emocionalita, temperament, vůle, sebepojetí, sebereflexe, sociabilita, dynamika, zralost osobnosti)


Písemný souhlas pisatele – u dětí písemný souhlas rodiče

se zpracováním rukopisu a kreseb, jejich evidencí a uchováním poskytnutých osobních údajů a podkladů ke grafologickému rozboru

viz Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – (GDPR)

Zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů s účinností od 24.4.2019


Ceník

Osobní konzultace – 60 min./550,- Kč – možnost koupit dárkový voucher

Jedná se o základní náhled na osobnost pisatele nad jeho rukopisem a kresbami bez předchozí přípravy grafologa (z rozhovoru mohou vyplynout další otázky, které je možné dále řešit na základě vzájemné dohody – vypracování písemné analýzy rukopisu).


Hloubkový grafologický posudek- 2.300,- Kč, – možnost koupit dárkový voucher

Zahrnuje konzultaci při předání rozboru. Grafolog vychází z ručně psaného textu, kresby stromu a kresby dvou lidských postav.

Lhůta dodání  písemného posudku: dle dohody, maximálně 10 dní.


Partnerské rozbory – 1.500,- Kč – možnost koupit dárkový voucher

Jedná se o konzultaci nejprve s jednotlivými partnery samostatně, a poté společná konzultace

 

Rozbor dětské kresby a písma – 300,- Kč/dítě

Rozbor je prováděn v domácím prostředí dítěte, a poté sdělen rodičůmRychlý
kontakt

PhDr. Eliška Halaszová
mobil: +420 725 632 649

Kontaktní formulář