Rozbory pro jednotlivce

Partnerské rozbory

Psychologický rozbor osobnosti:

  • schopnosti
  • dovednosti
  • potřeby
  • typologie osobnosti
  • struktura osobnosti (vitalita, racionalita, emocionalita, temperament, vůle, sebepojetí, sebereflexe, sociabilita, dynamika, zralost osobnosti)

Písemný souhlas pisatele se zpracováním rukopisu – viz Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Ceník

Možnost osobní konzultace (cena za konzultaci – 60 min./550,- Kč). Jedná se o základní náhled na osobnost pisatele nad jeho rukopisem a kresbami bez předchozí přípravy grafologa (z rozhovoru mohou vyplynout další otázky, které je možné dále řešit na základě vzájemné dohody – vypracování písemné analýzy rukopisu).

Cena  hloubkového grafologického posudku je 2.300,- Kč, vč. konzultace při předání rozboru. Grafolog vychází z ručně psaného textu, kresby stromu a kresby dvou lidských postav.

Lhůta dodání  písemného posudku: dle dohody, maximálně 10 dní.

Rychlý
kontakt

PhDr. Eliška Halaszová
mobil: +420 725 632 649

Kontaktní formulář