Grafologický
rozbor

Grafologický rozbor pro firmy i jednotlivce
Více informací

Podklady
pro rozbor

Podklady pro grafologický rozbor
Více informací

Rychlý
kontakt

PhDr. Eliška Halaszová
mobil: +420 725 632 649

Kontaktní formulář

Písemné památky existují již několik tisíc let. S písemnými projevy se setkáváme každý den. Život bez písma si již nikdo z nás nedovede představit, i když ručně psaný text dnes často nahrazuje text psaný na počítači.

Písmo je určitá stopa, kterou za sebou pisatel nechává a grafolog, prostřednictvím rozboru ručně psaného textu, odhalí pisatelovy povahové rysy, způsob myšlení, poměr k realitě či fantazii, pracovní schopnosti, vlohy a nadání, vztahy k sobě i okolí, komunikační schopnosti, tedy vlastnosti, které souvisejí s celou strukturou osobnosti, především se sebepojetím a temperamentem. Lze charakterizovat i momentální náladu pisatele.

Grafologie je nauka o psychologickém významu rukopisu.

Metoda rozboru ručně psaného písma je využívána pro psychodiagnostické účely, ale i v kriminalistice nebo pro potřeby personalistů. Soudy využívají služeb písmoznalců.

Podíváme-li se na vlastní rukopis, často nás napadnou myšlenky „chtěl/chtěla bych více poznat sám/sama sebe, více porozumět druhým, proč mé vztahy s ostatními nejsou podle mých představ, nejsou harmonické, proč se mi opakují stále stejné potíže, chtěl/chtěla bych se lépe zorientovat ve svém osobním i profesním životě …“. Těch otázek může být rozhodně více a na ně může dát odpověď grafologický rozbor písma.