Podklady pro rozbor

Grafolog by měl znát účel a cíl rozboru ručně psaného písma (u jednotlivce může být podnětem snaha lépe se zorientovat ve svém životě; u firmy jde např. o definování pozice a požadované vlastnosti pro ni – rozbor rukopisu uchazeče jako podklad u přijímacího řízení, rozbor rukopisu stávajících zaměstnanců, poskytující obraz pracovního týmu).


Informace o pisateli pohlaví, věk, levák/pravák, dosažený stupeň vzdělání, současné zaměstnání, zdravotní stav (event. indispozice), události, které ovlivnily psaní daného textu. 
Podkladem by měl být vlastní text (nikoliv opisovaný), psaný běžným písmem, které pisatel používá, alespoň jedna strana formátu A4, vč. různých variant podpisu. Je možné dodat i více ukázek rukopisů z různých časových období. Čím více ukázek písma má grafolog k dispozici (spontánní text, dopisy, poznámky ze seminářů, zápisy z jednání apod.), tím přesnější charakteristiku může nabídnout. Text na nelinkovaném papíře (bez použití linkované podložky), psaný libovolným psacím nástrojem.


Vhodným doplňkem jsou kresby libovolného listnatého stromu (na samostatném formátu A4), postavy muže a ženy (na jednom formátu A4).

Rychlý
kontakt

PhDr. Eliška Halaszová
mobil: +420 725 632 649

Kontaktní formulář