Grafologický rozbor

Grafologický rozbor (posudek) představuje komplexní charakteristiku osobnosti pisatele, jeho psychologický profil, sestavený na základě analýzy rukopisu.

Grafolog analyzuje mnoho znaků písma, které si pisatel při jejich psaní neuvědomuje. Znaky písma jsou rozdělovány na tzv. komplexní dojmové a na měřitelné a popsatelné. Grafologický rozbor, analýza ručně psaného písma vychází z analýzy všech písemných znaků a jejich závěrečné syntézy.

Rozbor kresby jakéhokoliv listnatého stromu a kresby dvou lidských postav (muže a ženy) doplňuje celkovou charakteristiku pisatele.

                                                     

Rychlý
kontakt

PhDr. Eliška Halaszová
mobil: +420 725 632 649

Kontaktní formulář